Stichting Wetland Wonen Groep is een woningcorporatie in de kop van Overijssel. Het bezit van ruim 3.000 woningen ligt verspreid over drie gemeenten; Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Per 1 januari 2020 neemt Wetland Wonen 147 woningen over van woningcorporatie Woonconcept in de kernen Kuinre, Eesveen, Willemsoord en Oldemarkt. Van november 2019 tot en met februari 2020 vervult Marlous Rosegaar de rol van Kwartiermaker voor deze nieuwe kernen. Wij brengen professionele netwerken en bewonersnetwerken in kaart, inventariseren welke vraagstukken er in de dorpen spelen en leggen formeel en informeel contact met de huurders van Wetland Wonen, zodat de corporatie snel gericht aan de slag kan in haar nieuwe werkgebied.

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op.

Contact

085-8887471