Foto omslag: Job Pijlman


Leve de Vereniging is een initiatief van Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân. Deze organisaties ondersteunen gezamenlijk het verenigingsleven in Fryslân. Samen met gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân wordt gewerkt aan een pilotproject om het verenigingsleven toekomstbestendig te maken. In de pilot wordt ingezet op samenwerking, het uitwisselen van kennis, het delen van goede ideeën en het vormgeven van experimenten. Het project leidt tot een 'gereedschapskist' waar verenigingen zelf mee aan de slag kunnen. Rosegaar omgevingsmanagement verzorgt namens Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân de projectleiding. 

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op.

Contact

+ 31 653 657 914