Open Nav

Rosegaar omgevingsmanagement en Bureau Ruimtewerk presenteren gezamenlijke aanpak voor Toekomst- en Omgevingsvisie gemeente De Wolden

17 maart 2020,  Actualiteit 

De gemeente De Wolden is druk bezig zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het opstellen van een Omgevingsvisie een belangrijk speerpunt is in de bestuurlijke periode van 2018 tot 2022 en wil deze visie in samenspraak met zijn inwoners tot stand laten komen. Ook heeft de gemeenteraad aangegeven de fysieke thema’s in de omgevingsvisie te willen uitbreiden met een sociale component. Zo ontstond het idee voor een Toekomst- en Omgevingsvisie. Rosegaar omgevingsmanagement en Bureau Ruimtewerk gaan de komende tijd samenwerken om deze visie voor de gemeente De Wolden uit te werken.

Rosegaar omgevingsmanagement en Bureau Ruimtewerk hebben een aanpak opgesteld waarin een voorstel gedaan wordt voor een uitgebreid interactief proces met de Woldense samenleving. Op dinsdag 10 maart jongstleden en donderdag 12 maart jongstleden is deze aanpak voor deToekomst- en Omgevingsvisie besproken met het college en de gemeenteraad. Er is in zowel het college als de gemeenteraad met enthousiasme gereageerd op het plan van aanpak.

Via onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Bent u toch al nieuwsgierig naar de aanpak? Neem dan contact op Marlous Rosegaar (Rosegaar omgevingsmangement) of Erik Mateman (Bureau Ruimtewerk). Bekijk één van de volgende onderwerpen: Actualiteit Overig Plaatsbeleving Stadsontwikkeling Plattelandsontwikkeling 

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op.

Neem contact op