De Omgevingswet is in aantocht! Een nieuwe wet voor het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet  stelt een vereenvoudiging van de regels voor, zodat initiatieven uit de samenleving sneller doorgang kunnen vinden. Een belangrijke verandering onder de Omgevingswet  is de overstap van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan. Gemeenten stellen één omgevingsplan vast waarin kaders en regels worden opgenomen voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘afwegingsruimte’: flexibele normen (binnen bepaalde bandbreedtes) voor bijvoorbeeld geluid, geur en archeologie. 


Naast provincies en gemeenten, bereiden ook organisaties en bedrijven zich voor op de Omgevingswet. Rosegaar omgevingsmanagement ondersteunt bedrijven en adviesbureaus met de implementatie van de wet in het werkproces. Zo adviseert Rosegaar omgevingsmanagement sinds begin 2022 B+O Architectuur en Stedenbouw.

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op.

Contact

085-8887471