Nieuwsgierig en leergierig: onderzoek prikkelt je voorstellingsvermogen. Als wetenschappers in de dop bijten wij ons vast in jouw onderzoeksvraag. Wetenschappelijk onderzoek zit in onze genen maar ook voor toegepast onderzoek kun je bij ons terecht. Denk hierbij aan een wijkanalyse, woonbehoefteonderzoek of leefbaarheidsonderzoek. We werken met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. 


SPSS

Voor de data-analyse van kwantitatieve data gebruiken wij SPSS, één van onze specialiteiten. Gaan jouw oren suizen van termen als chi-kwadraat, regressie of Kendalls tau? Bel ons en we loodsen je graag door het analyseproces.


Aan deze projecten werkten we mee:


  • Onderzoek breedband
  • Wijkanalyse Haveltermade
  • Woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners

Contact

+ 31 653 657 914

Opdrachtgevers vertellen

Gea Lunsing, projectleider 

“We werden verrast door het voorstel van Marlous. Haar idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilde zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Marlous gekozen.”

Johannes Boshuizen & Jasmijn Koelega, projectleiders Toukomst

"De ervaring met burgerparticipatie bij zo’n omvangrijk traject als Toukomst kwam heel goed van pas. Marlous wist goed waar je op moet letten in de communicatie, hoe je verwachtingen managet, hoe je met geld omgaat en welke houding je aanneemt als mensen in de weerstand gaan. Deze ervaring kon zij ook heel goed overbrengen op andere teamleden, die projecten begeleidden.”