Nieuwsgierig en leergierig: onderzoek prikkelt je voorstellingsvermogen. Als wetenschappers in de dop bijten wij ons vast in jouw onderzoeksvraag. Wetenschappelijk onderzoek zit in onze genen maar ook voor toegepast onderzoek kun je bij ons terecht. Denk hierbij aan een wijkanalyse, woonbehoefteonderzoek of leefbaarheidsonderzoek. We werken met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. 


SPSS

Voor de data-analyse van kwantitatieve data gebruiken wij SPSS, één van onze specialiteiten. Gaan jouw oren suizen van termen als chi-kwadraat, regressie of Kendalls tau? Bel ons en we loodsen je graag door het analyseproces.


Aan deze projecten werkten we mee:


  • Onderzoek breedband
  • Wijkanalyse Haveltermade
  • Woonbehoefteonderzoek woonwagenbewoners

Contact

085-8887471

Opdrachtgevers vertellen

Gea Lunsing, projectleider 

“We werden verrast door het voorstel van Marlous. Haar idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilde zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Marlous gekozen.”

"Gemeenten spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Eind 2021 moesten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, waarin voorstellen staan voor duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken. Hieraan worden ook warmteplannen gekoppeld. Samen met Tauw ondersteunt Marlous Rosegaar van Rosegaar omgevingsmanagement de gemeente Meppel bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en de warmteplannen. Marlous neemt vooral de participatie en communicatie van en met inwoners rondom de warmtetransitie voor haar rekening. ”