Volgens ons is participatie het middel om projecten inhoudelijk sterker te maken. Modewoord of niet, wij zijn ervan overtuigd dat inwonersparticipatie noodzakelijk is voor een goede invulling van elke gebiedsontwikkeling. Een goed participatieproces zet jouw team op scherp en zorgt voor meer diepgang, creativiteit en uiteindelijk voor meer blije mensen.


Wij helpen door complete participatieprocessen vorm te geven en uit te voeren. Een ijzersterke communicatiestrategie en dito vormgeving mogen niet ontbreken! Welke middelen we inzetten hangt af van de boodschap en het doel van de participatie. Dit bepalen we samen met de opdrachtgever. Een ingewikkelde boodschap maken we simpel en een eenvoudige boodschap maken we interessant. We zetten altijd in op het behouden van een langdurige samenwerking met inwoners. 


Aan deze projecten werkten we mee:


  • Toukomst 
  • Wijkaanpak Oosterboer 
  • Warmtetransitie Meppel 

Contact

+ 31 653 657 914

Opdrachtgevers vertellen

Gea Lunsing, projectleider 

“We werden verrast door het voorstel van Marlous. Haar idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilde zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Marlous gekozen.”

Johannes Boshuizen & Jasmijn Koelega, projectleiders Toukomst

"De ervaring met burgerparticipatie bij zo’n omvangrijk traject als Toukomst kwam heel goed van pas. Marlous wist goed waar je op moet letten in de communicatie, hoe je verwachtingen managet, hoe je met geld omgaat en welke houding je aanneemt als mensen in de weerstand gaan. Deze ervaring kon zij ook heel goed overbrengen op andere teamleden, die projecten begeleidden.”

Erica van Lente,

Directeur/bestuurder VerbindDrenthe

"Marlous is een breed inzetbare en breed geïnteresseerde procesbegeleider en ondersteuner van bewonersinitiatieven. Ze schakelt makkelijk met bewonersinitiatieven en spreekt daarnaast ook goed de taal van de overheden (gemeenten en provincie). Marlous is politiek-bestuurlijk sensitief."

Prof. Dr. Dirk Strijker, Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling RuG/FRW

"Marlous heeft onderzoek uitgevoerd naar de rol van het provinciaal bestuur in de ontwikkeling van snel internet op het Overijsselse platteland. De rapportage was inventief opgezet, voldeed aan de wetenschappelijke standaarden die wij hanteren en was binnen de gestelde termijn klaar. Ze bleek in staat zich snel in te werken in de ingewikkelde materie van breedband, beleid en governance."

Heeft dit uw interesse gewekt?

Contact

+ 31 653 657 914