Samenwerken in multidisciplinaire teams is onze kracht. Onze huisstijl mag dan roze zijn, qua dienstverlening zijn wij net zo flexibel als een kameleon. Ben je op zoek naar een krachtige projectleider, doortastende procesbegeleider of bevlogen adviseur voor jouw omgevingsproject? Vanuit verschillende disciplines brengen we jouw project verder. 


Projectleiding en projectmanagement

Als projectleider of projectmanager geven we richting en sturing aan projecten van onze opdrachtgevers. Intensieve samenwerking met het projectteam is daarbij een voorwaarde voor succes. In de rol van projectleider kiezen wij dan ook nadrukkelijk voor verbinding met interne en externe partners, ook als zij kritisch staan tegenover het project. Wij zijn ervan overtuigd dat de input van verschillende kanten bijdraagt aan betere resultaten.


Procesbegeleiding

Veel projecten zijn eigenlijk langdurige processen zonder harde deadline. Alleen met behulp van een zorgvuldig proces is het mogelijk om een goed eindproduct op te leveren. Als procesbegeleider of procesmanager zien wij onszelf als dienstverlener. We helpen initiatieven verder, zijn het aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders en zetten samen met de projectleider de koers uit. We hebben oog voor tegengestelde belangen en weten hieruit de gemene deler te halen. Aan deze projecten werkten we mee:

  • Toukomst 
  • Toekomstvisie De Wolden 
  • VerbindDrenthe 

Contact

+ 31 653 657 914

Opdrachtgevers vertellen

Johannes Boshuizen & Jasmijn Koelega, projectleiders Toukomst

"De ervaring met burgerparticipatie bij zo’n omvangrijk traject als Toukomst kwam heel goed van pas. Marlous wist goed waar je op moet letten in de communicatie, hoe je verwachtingen managet, hoe je met geld omgaat en welke houding je aanneemt als mensen in de weerstand gaan. Deze ervaring kon zij ook heel goed overbrengen op andere teamleden, die projecten begeleidden.”

Erica van Lente,

Directeur/bestuurder VerbindDrenthe

"Marlous is een breed inzetbare en breed geïnteresseerde procesbegeleider en ondersteuner van bewonersinitiatieven. Ze schakelt makkelijk met bewonersinitiatieven en spreekt daarnaast ook goed de taal van de overheden (gemeenten en provincie). Marlous is politiek-bestuurlijk sensitief."

Prof. Dr. Dirk Strijker, Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling RuG/FRW

"Marlous heeft onderzoek uitgevoerd naar de rol van het provinciaal bestuur in de ontwikkeling van snel internet op het Overijsselse platteland. De rapportage was inventief opgezet, voldeed aan de wetenschappelijke standaarden die wij hanteren en was binnen de gestelde termijn klaar. Ze bleek in staat zich snel in te werken in de ingewikkelde materie van breedband, beleid en governance."

Cleantech Regio

Luc Pennings, directeur offSURE B.V., Kwartiermaker Cleantech Regio Development

"Marlous heeft 2 opdrachten van de Strategisch Board Stedendriehoek adequaat uitgevoerd, waarbij zij zeer zelfstandig te werk moest gaan. Marlous heeft alle initiatieven op het gebied van cleantech regio development die er in de Stedendriehoek zijn samengebracht en heeft met 7 gemeenten de vestigingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen nader in kaart gebracht."

Heeft dit uw interesse gewekt?

Contact

+ 31 653 657 914