Samenwerken in multidisciplinaire teams is onze kracht. Onze huisstijl mag dan roze zijn, qua dienstverlening zijn wij net zo flexibel als een kameleon. Ben je op zoek naar een krachtige projectleider, doortastende procesbegeleider of bevlogen adviseur voor jouw omgevingsproject? Vanuit verschillende disciplines brengen we jouw project verder. 


Projectleiding en projectmanagement

Als projectleider of projectmanager geven we richting en sturing aan projecten van onze opdrachtgevers. Intensieve samenwerking met het projectteam is daarbij een voorwaarde voor succes. In de rol van projectleider kiezen wij dan ook nadrukkelijk voor verbinding met interne en externe partners, ook als zij kritisch staan tegenover het project. Wij zijn ervan overtuigd dat de input van verschillende kanten bijdraagt aan betere resultaten.


Procesbegeleiding

Veel projecten zijn eigenlijk langdurige processen zonder harde deadline. Alleen met behulp van een zorgvuldig proces is het mogelijk om een goed eindproduct op te leveren. Als procesbegeleider of procesmanager zien wij onszelf als dienstverlener. We helpen initiatieven verder, zijn het aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders en zetten samen met de projectleider de koers uit. We hebben oog voor tegengestelde belangen en weten hieruit de gemene deler te halen. Aan deze projecten werkten we mee:

  • Toukomst 
  • Toekomstvisie De Wolden 
  • VerbindDrenthe 

Contact

+ 31 653 657 914

Opdrachtgevers vertellen

Gea Lunsing, projectleider 

“We werden verrast door het voorstel van Marlous. Haar idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilde zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Marlous gekozen.”

Johannes Boshuizen & Jasmijn Koelega, projectleiders Toukomst

"De ervaring met burgerparticipatie bij zo’n omvangrijk traject als Toukomst kwam heel goed van pas. Marlous wist goed waar je op moet letten in de communicatie, hoe je verwachtingen managet, hoe je met geld omgaat en welke houding je aanneemt als mensen in de weerstand gaan. Deze ervaring kon zij ook heel goed overbrengen op andere teamleden, die projecten begeleidden.”