Open Nav

Publicaties

De Drents-Friese Grensstreek - Streekverhalen uit het verleden

 Download

Meppel Centraal. Een onderzoek naar de beleving van Meppel Centrum door haar inwoners.

 Download

Achter de voordeur in Haveltermade. Een onderzoek naar sociale verbondenheid en bewonersparticipatie in de wijk.

 Download

Het Overijsselse Breedbandlandschap. Het samenspel tussen overheden, marktpartijen en bewonersinitiatieven.

 Download

Reizen voor ambities? Onderzoek naar de rol van openbaar vervoer bij de keuze van vervolgonderwijs in Fryslân.

 Download