De route naar een aardgasvrij Meppel, hoe kunnen we dat het beste vormgeven? Deze vraag wordt beantwoord in de transitievisie warmte. Elke gemeente in Nederland heeft van het Rijk de opdracht gekregen om een transitievisie warmte op te stellen. In Meppel doen we dat samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Gemeente Meppel heeft Rosegaar omgevingsmanagement gevraagd om ondersteuning bij de participatie in de totstandkoming van de visie. Tijdens de participatieperiode hebben we diverse methode ingezet om de visie van inwoners op te halen: o.a. een online peiling in Swipocratie, een vragenlijst voor ondernemers, gastenboekpagina's voor inwoners en verschillende online bijeenkomsten.

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op.

Contact

+ 31 653 657 914