Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen om in kaart te brengen hoe groot de behoefte is aan nieuwe woonwagenstandplaatsen, nu en in de toekomst.


In samenwerking met Acent voeren wij voor een gemeente in Limburg een woonbehoefteonderzoek uit onder woonwagenbewoners. Hierbij verzorgen wij de opbouw van de enquête en de data analyse met behulp van SPSS Statistics. Acent en Rosegaar omgevingsmanagement hebben samen een sterke onderzoeksopzet ontwikkeld. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op.

Contact

+ 31 653 657 914