Werken in de leefomgeving betekent dat je te maken krijgt met mensen en hun meningen, wensen en gevoelens. Dit vinden wij interessant, uitdagend maar vooral leuk, omdat je nooit precies weet wat er zal gebeuren. Wij geloven daarom ook niet in het 'managen' van de omgeving, maar in oprechte samenwerking. Als omgevingsmanager vertrouwen we op samenwerking en communicatie om problemen op te lossen en goede kansen te vinden. We noemen onszelf dan ook een sociale omgevingsmanager.


Door te luisteren naar de behoeften en zorgen van alle betrokken partijen en door open en eerlijke communicatie te stimuleren, streven we naar het vinden van oplossingen die duurzaam zijn en breed gedragen worden. We geloven dat het stimuleren van betrokkenheid en het creëren van een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid cruciaal zijn voor het succes van elk project.


Onze benadering van omgevingsmanagement is niet-alledaags. We omarmen een aanpak met een twist - één die creatief, verbindend en doeltreffend is. We zijn er om de complexiteit van de menselijke interactie in de omgeving te begrijpen en te benutten, in plaats van deze te reguleren. In onze rol als omgevingsmanager denken we anders dan de standaard en worden we enthousiast door samenwerking.Contact

085-8887471

Opdrachtgevers vertellen

Aly van der Vegte, bestuurslid Stichting Berkum Energieneutraal

“Het wijkenergiesysteemplan is een plan dat wordt opgesteld door de gemeente. En om dat plan te laten slagen, is het belangrijk om daar bewoners bij te betrekken. Wij werken samen met de gemeente, maar we misten nog iemand die ons kon ondersteunen in de bewonersparticipatie en communicatie. Rosegaar heeft kennis van en ervaring met bewonersparticipatie, communicatie en energievraagstukken. Daarom heeft de gemeente Zwolle haar bij dit project betrokken en hebben we nauw samengewerkt.”

Jasmijn Koelega, projectmanager

“Toukomst is een heel omvangrijk traject. We merkten al snel dat we een extra teamlid nodig hadden. Het liefst iemand die in het noorden van het land woont en gevoel heeft bij de provincie Groningen. Ik had al eerder met Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte samengewerkt en wist dat zij de context, de mensen en het sentiment in de provincie kende. Daarom hebben we haar al in de aanbestedingsfase gevraagd om deel uit te maken van ons team.”

Gea Lunsing, projectleider

“We werden verrast door het voorstel van Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte. Hun idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilden zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte gekozen.”

Peter Hamming, beleidsadviseur 

"Gemeenten spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Eind 2021 moesten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, waarin voorstellen staan voor duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken. Hieraan worden ook warmteplannen gekoppeld. Samen met Tauw ondersteunt Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte de gemeente Meppel bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en de warmteplannen. Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte neemt vooral de participatie en communicatie van en met inwoners rondom de warmtetransitie voor haar rekening.”