Nieuwsgierigheid en de wil om te leren motiveren ons. Onderzoek helpt om nieuwe ideeën en inzichten te krijgen. Onze onderzoekers duiken diep in de vragen die jij hebt over een bepaald gebied. Wat speelt er in het gebied en hoe kunnen we hier mee aan de slag? We zijn goed in wetenschappelijk onderzoek, maar we kunnen ook helpen met praktisch onderzoek. Om alles over een gebied te begrijpen, maken we gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Voor de data-analyse van kwantitatieve data gebruiken wij SPSS: één van onze specialiteiten. 


Dorpsvisie

Bijna elke dorpsbewoner zal zichzelf herkennen in begrippen als verbondenheid, kleinschaligheid en saamhorigheid. Maar wat maakt het dorp echt anders dan anderen? En hoe zal het er over 10 of 20 jaar uitzien? Deze vragen staan centraal in een dorpsvisie, waarbij we de beste ideeën van de inwoners zelf krijgen. Bij het maken van een dorpsvisie spelen de verbondenheid, kleinschaligheid en saamhorigheid van het dorp een grote rol. Hoe mooi is het dat de dorpsvisie niet alleen vóór, maar vooral ook dóór de inwoners wordt gemaakt?

Omgevingsvisie

Elke gemeente moet eind 2024 een omgevingsvisie hebben. Hierin staat de langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving, met aandacht voor sociale voorzieningen, cultuur, erfgoed, en natuur en milieu. Wij vinden het belangrijk dat mensen uit de buurt, bedrijven en andere organisaties meedenken over hoe hun omgeving eruit moet zien.

Wijkanalyse

Hoe actief zijn inwoners in de buurt? Voelen ze zich verbonden met elkaar? En vinden ze het fijn om in de buurt te wonen? Dit zijn vragen die we kunnen onderzoeken in een wijkanalyse. Uiteraard zijn andere invalshoeken ook mogelijk. We kijken goed naar de buurt en vertellen wat er goed gaat en wat beter kan. We nemen de wijk nauwkeurig onder de loep en brengen zowel de kansen als de uitdagingen in kaart. Gevolgd door een set aanbevelingen waar je als gemeente, woningcorporatie of dorp mee verder kunt. 

Woonbehoefteonderzoek 

Thema’s als de ideale woonomgeving, het gewenste woningtype en betaalbaarheid komen aan bod in een woonbehoefteonderzoek. Welke voorzieningen moeten nabij zijn? Is er meer behoefte aan eengezinswoningen of seniorenwoningen? En zijn er uitdagingen op het gebied van betaalbaarheid? We helpen met het begrijpen van wat mensen willen als het om wonen gaat.

Leefbaarheidsonderzoek

De naam zegt het eigenlijk al: met een leefbaarheidsonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in een gebied. Vaak vormt het leefbaarheidsonderzoek de basis voor een plan om leefbaarheid of het welzijn van inwoners te verbeteren. We kijken naar dingen zoals veiligheid, voorzieningen, woonomgeving, hoe goed mensen met elkaar kunnen opschieten en economische kansen.

Aan deze projecten werkten we mee:

Contact

085-8887471

Opdrachtgevers vertellen

Aly van der Vegte, bestuurslid Stichting Berkum Energieneutraal

“Het wijkenergiesysteemplan is een plan dat wordt opgesteld door de gemeente. En om dat plan te laten slagen, is het belangrijk om daar bewoners bij te betrekken. Wij werken samen met de gemeente, maar we misten nog iemand die ons kon ondersteunen in de bewonersparticipatie en communicatie. Rosegaar heeft kennis van en ervaring met bewonersparticipatie, communicatie en energievraagstukken. Daarom heeft de gemeente Zwolle haar bij dit project betrokken en hebben we nauw samengewerkt.”

Jasmijn Koelega, projectmanager

“Toukomst is een heel omvangrijk traject. We merkten al snel dat we een extra teamlid nodig hadden. Het liefst iemand die in het noorden van het land woont en gevoel heeft bij de provincie Groningen. Ik had al eerder met Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte samengewerkt en wist dat zij de context, de mensen en het sentiment in de provincie kende. Daarom hebben we haar al in de aanbestedingsfase gevraagd om deel uit te maken van ons team.”

Gea Lunsing, projectleider

“We werden verrast door het voorstel van Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte. Hun idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilden zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte gekozen.”

Peter Hamming, beleidsadviseur 

"Gemeenten spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Eind 2021 moesten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, waarin voorstellen staan voor duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken. Hieraan worden ook warmteplannen gekoppeld. Samen met Tauw ondersteunt Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte de gemeente Meppel bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en de warmteplannen. Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte neemt vooral de participatie en communicatie van en met inwoners rondom de warmtetransitie voor haar rekening.”