Als je het ons vraagt is participatie hét middel om projecten inhoudelijk sterker te maken. Modewoord of niet, wij zijn ervan overtuigd dat inwonersparticipatie noodzakelijk is voor een goede invulling van ieder ruimtelijk of sociaal vraagstuk. Maak ruimte voor alle behoeften, zorgen, ideeën en belangen van alle betrokkenen. Het gaat verder dan alleen het betrekken van bewoners; het gaat om het maken van een proces waarin alle belanghebbenden een stem hebben en worden gehoord. Deze inzichten zijn de basis voor het vervolg. Een goed participatieproces zorgt voor meer diepgang, creativiteit en uiteindelijk voor meer draagvlak, of te wel: blije mensen.


Participatie én communicatie: Slim, Samen, Sterk

Een ingewikkelde boodschap maken we simpel en een eenvoudige boodschap maken we interessant. Inwonersparticipatie is niet alleen betrokkenheid, maar ook heldere communicatie, vertrouwen en feedback. Wij helpen door complete participatieprocessen vorm te geven en uit te voeren. Een ijzersterke communicatiestrategie en passende vormgeving mogen hierin niet ontbreken. Welke middelen we inzetten hangt af van de boodschap én het doel van de participatie. Dit bepalen we altijd samen met onze opdrachtgever. We zetten altijd in op het behouden van een langdurige samenwerking met betrokkenen.


Of het nu gaat om het betrekken van inwoners bij een aardgasvrije wijk, een toekomstvisie voor én door inwoners of het toekomstbeeld van een volledige provincie, wij denken graag mee.


Aan deze projecten werkten we mee:

Contact

085-8887471

Opdrachtgevers vertellen

Aly van der Vegte, bestuurslid Stichting Berkum Energieneutraal

“Het wijkenergiesysteemplan is een plan dat wordt opgesteld door de gemeente. En om dat plan te laten slagen, is het belangrijk om daar bewoners bij te betrekken. Wij werken samen met de gemeente, maar we misten nog iemand die ons kon ondersteunen in de bewonersparticipatie en communicatie. Rosegaar heeft kennis van en ervaring met bewonersparticipatie, communicatie en energievraagstukken. Daarom heeft de gemeente Zwolle haar bij dit project betrokken en hebben we nauw samengewerkt.”

Jasmijn Koelega, projectmanager

“Toukomst is een heel omvangrijk traject. We merkten al snel dat we een extra teamlid nodig hadden. Het liefst iemand die in het noorden van het land woont en gevoel heeft bij de provincie Groningen. Ik had al eerder met Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte samengewerkt en wist dat zij de context, de mensen en het sentiment in de provincie kende. Daarom hebben we haar al in de aanbestedingsfase gevraagd om deel uit te maken van ons team.”

Gea Lunsing, projectleider

“We werden verrast door het voorstel van Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte. Hun idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilden zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte gekozen.”

Peter Hamming, beleidsadviseur 

"Gemeenten spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Eind 2021 moesten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, waarin voorstellen staan voor duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken. Hieraan worden ook warmteplannen gekoppeld. Samen met Tauw ondersteunt Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte de gemeente Meppel bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en de warmteplannen. Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte neemt vooral de participatie en communicatie van en met inwoners rondom de warmtetransitie voor haar rekening.”

Heeft dit uw interesse gewekt?

Contact

085-8887471