Het team

Marlous Rosegaar

Eigenaar

  • Cultural Geography (MSc) – Rijksuniversiteit Groningen
  • Sociale Geografie en Planologie (BSc) – Universiteit Utrecht
  • Fysische Geografie (Minor Aardwetenschappen ) – Universiteit Utrecht

Eric Jonk

Omgevingsmanager

Hannah Hoekerswever

Communicatiemedewerker

  • International Creative Business Development - Cibap
  • Media Design and Communication - LOI

Ilse Roeland

Projectondersteuner

  • Management voor de Leefomgeving - Van Hall Larenstein (in opleiding)

Rosan Huiskes

Junior Conceptontwikkelaar Wijkdecor

  • Commerciële Economie - Hogeschool Windesheim
  • Business Administration (MSc) - Rijksuniversiteit Groningen (in opleiding)

Marjolein van de Klippe

Administratie

Wie we zijn

Rosegaar omgevingsmanagement is het adviesbureau van Marlous Rosegaar. Het bureau is in januari 2016 gestart vanuit het Drentse Meppel en richt zich met name op Noord en Midden-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Ons bureau is gericht op projecten met een relatie tussen ‘mens’ en ‘ruimte’. We dragen op strategisch niveau bij aan project- en procesmanagement, waarbij communicatie de brand key vormt van onze bedrijfsvoering.
Onze medewerkers geloven in samenwerking en participatie en zijn in staat ingewikkelde vraagstukken op te pakken. De medewerkers van Rosegaar omgevingsmanagement zijn breed inzetbaar in het sociaal-ruimtelijk domein, als onderzoeker, omgevingsmanager, procesmanager, projectmanager of communicatieadviseur. Wij werken zowel zelfstandig als in teamverband, in ons kantoor of bij uw organisatie op locatie.


Onze pijlers

Focus

Rosegaar omgevingsmanagement werkt aan sociale projecten met een ruimtelijke component, zoals toekomstvisies, participatietrajecten en wijkvernieuwing.

Sociaal verbindend

Wij kijken met een open blik naar de belangen van bewoners, ondernemers en de overheid en zorgen op deze manier voor een prettige samenwerking.

Proces staat voorop

Een zorgvuldig proces is volgens ons leidend in het behalen van een goed eindresultaat.

Young professionals

Wij werken samen met studenten en young professionals uit de regio. Samen werken we aan vernieuwende oplossingen voor sociale en ruimtelijke vraagstukken.

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op.

Contact

085-8887471