Een plan maken om de inwoners te betrekken bij het project én de praktische zaken regelen. Beide zijn belangrijk voor een succesvol project. Als projectleider of procesbegeleider spreken we de taal van de inwoner en ondernemer. Dit is voor ons de basis van de rest van het project.


Projectleider en projectmanager

Goede samenwerking met het projectteam is een voorwaarde voor succes. We leiden niet alleen projecten, maar we houden ook bij hoe het gaat en hoe iedereen betrokken is. We zorgen ervoor dat er open wordt gecommuniceerd en dat iedereen elkaars ideeën respecteert. Als projectleider kiezen wij dan ook voor verbinding met interne en externe partners, ook als zij kritisch zijn. Onze directe betrokkenheid zorgt ervoor dat we snel en praktisch kunnen handelen. We geloven dat persoonlijkheid en ieders eigen ideeën bijdragen aan betere resultaten.


Procesbegeleider

Een succesvol project vraagt om een zorgvuldig proces. Samenwerking en communicatie staan voorop. We nemen de tijd om te luisteren naar ieders behoefte en mening en zijn het centrale aanspreekpunt voor onze partners. Samen de juiste koers uit. Door oog te hebben voor tegengestelde belangen en de gemene deler te vinden, zorgen we voor een aanpak die recht doet aan alle betrokken partijen. Onze aanpak is persoonlijk, praktisch en we vermijden ingewikkelde bureaucratie.


Aan deze projecten werkten we mee

Contact

085-8887471

Opdrachtgevers vertellen

Aly van der Vegte, bestuurslid Stichting Berkum Energieneutraal

“Het wijkenergiesysteemplan is een plan dat wordt opgesteld door de gemeente. En om dat plan te laten slagen, is het belangrijk om daar bewoners bij te betrekken. Wij werken samen met de gemeente, maar we misten nog iemand die ons kon ondersteunen in de bewonersparticipatie en communicatie. Rosegaar heeft kennis van en ervaring met bewonersparticipatie, communicatie en energievraagstukken. Daarom heeft de gemeente Zwolle haar bij dit project betrokken en hebben we nauw samengewerkt.”

Jasmijn Koelega, projectmanager

“Toukomst is een heel omvangrijk traject. We merkten al snel dat we een extra teamlid nodig hadden. Het liefst iemand die in het noorden van het land woont en gevoel heeft bij de provincie Groningen. Ik had al eerder met Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte samengewerkt en wist dat zij de context, de mensen en het sentiment in de provincie kende. Daarom hebben we haar al in de aanbestedingsfase gevraagd om deel uit te maken van ons team.”

Gea Lunsing, projectleider

“We werden verrast door het voorstel van Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte. Hun idee was om interactie met inwoners te creëren door een reizende toekomstexpositie te organiseren en in een caravan of camper door de gemeente te trekken. Dat wilden zij kenbaar maken door abri’s te voorzien van mooie posters en social media en krantenberichten in te zetten. De wethouder zag dit plan helemaal zitten. Vanwege die creatieve aanpak hebben we voor Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte gekozen.”

Peter Hamming, beleidsadviseur 

"Gemeenten spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Eind 2021 moesten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, waarin voorstellen staan voor duurzaam en aardgasvrij verwarmen en koken. Hieraan worden ook warmteplannen gekoppeld. Samen met Tauw ondersteunt Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte de gemeente Meppel bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte en de warmteplannen. Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte neemt vooral de participatie en communicatie van en met inwoners rondom de warmtetransitie voor haar rekening.”