In al onze projecten brengen we het verbinden van 'mens' en 'ruimte' tot uiting. We hebben niet alleen oog voor de wensen van de opdrachtgever, maar ook voor die van inwoners en bezoekers. Waar het ene project te maken heeft met het versterken van de sociale cohesie door middel van bijvoorbeeld co-creatie, vraagt een ander project om zorgvuldige procesbegeleiding om koers te bepalen. De uiteenlopende projecten laten zien hoe breed inzetbaar onze medewerkers zijn.

Projecten

Publicaties

Vereniging Dorpsbelangen Kolham 

Dorpsvisie Kolham - 2023 - 2030

Samen aan zet! 

Toekomstvisie 2022 - 2040 van gemeente De Wolden

De Drents-Friese Grensstreek - Streekverhalen uit het verleden

Meppel Centraal. Een onderzoek naar de beleving van Meppel Centrum door haar inwoners.

Achter de voordeur in Haveltermade. Een onderzoek naar sociale verbondenheid en bewonersparticipatie in de wijk.