Kolham is een streekdorp op een zandrug in de provincie Groningen. Samen met andere dorpen op deze zandrug vormt het een langgerekt halfcirkelvormig lint. 


‘Kolham is Rust, Ruimte en Groen, een genot om te wonen’ zo luidt de dorpsvisie van Kolham. Vereniging Dorpsbelangen Kolham was in 2023 bezig met het updaten van deze dorpsvisie. De inwoners van Kolham zijn door Vereniging Dorpsbelangen Kolham uitgenodigd om hieraan bij te dragen.


Vereniging Dorpsbelangen Kolham heeft Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte gevraagd om te helpen bij het coördineren en uitvoeren van het herijken van de dorpsvisie. Aan de hand van Wijkdecor is de huidige dorpsvisie bij de inwoners van Kolham getoetst op volledigheid.


Rosegaar heeft de dorpsvisie daarna aangevuld op basis van de resultaten van het participatiemoment. De geüpdatete versie van de dorpsvisie is geschikt om mee te sturen als basis voor subsidieaanvragen bij het Nationaal Programma Groningen (NPG) en LEADER.

Vereniging Dorpsbelangen Kolham

Dorpsvisie Kolham - 2023 - 2030