Stichting Wetland Wonen Groep is een woningcorporatie in de kop van Overijssel. Het bezit van ruim 3.000 woningen ligt verspreid over drie gemeenten; Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Per 1 januari 2020 neemt Wetland Wonen 147 woningen over van woningcorporatie Woonconcept in de kernen Kuinre, Eesveen, Willemsoord en Oldemarkt. Van november 2019 tot en met februari 2020 vervulde Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte de rol van Kwartiermaker voor deze nieuwe kernen. Wij brachten professionele netwerken en bewonersnetwerken in kaart, inventariseerden welke vraagstukken er in de dorpen spelen en leggen formeel en informeel contact met de huurders van Wetland Wonen, zodat de corporatie snel gericht aan de slag kon in haar nieuwe werkgebied.