Het Drentse buitengebied kampt met traag internet. Buiten de bebouwde kom zijn de verbindingen zo slecht, dat er bij het dagelijks gebruik van internet problemen ontstaan. Bedrijven kunnen moeilijk grote bestanden verzenden en ontvangen, het belemmert automatisering bij agrariërs en bewoners kunnen geen films afspelen of downloaden. Snel internet is onmisbaar voor de toekomst van het platteland. Een goede verbinding maakt zorg op afstand mogelijk, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Snel internet trekt nieuwe bedrijvigheid aan en houdt de bestaande werkgelegenheid vast. Met snel internet is Drenthe klaar voor de toekomst!


Van mei 2016 tot en met februari 2018 verzorgde Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte een gedeelte van de procesbegeleiding. Wij ondersteunden initiatieven bij de vraagbundeling, hebben presentaties verzorgd over het belang van snel internet, stimuleerden de clustering van initiatieven en hebben gezorgd voor uitvoerende werkzaamheden zoals het uitzetten van marktconsultaties. Daarnaast leverden wij een belangrijke bijdrage aan de interne en externe communicatie van VerbindDrenthe.