Oosterboer is een woonwijk gelegen aan de oostkant van Meppel. De eerste woningen dateren uit de jaren ‘70; vanaf dat moment is de Oosterboer in fases gebouwd. De wijk bestaat uit negen woonerven (lobben) die gezamenlijk vormgeven aan Oosterboer. In het hart van de wijk bevindt zich het winkelcentrum en de oorspronkelijke buurtschap, dat onderdeel geworden is van de wijk. De Oosterboer wordt omzoomd door het Ringpark, een groene zone die de wijk van de A32 en N275 scheidt. De oudste gedeelten van de wijk Oosterboer bestaan nu ruim 40 jaar. In 2017 heeft gemeente Meppel besloten om de Oosterboer te agenderen wegens toenemende klachten over het groen en de veranderingen die op de wijk afkomen. De inwoners van Oosterboer worden gemiddeld genomen steeds ouder, het klimaat verandert en de overgang naar duurzame energie laat niet lang meer op zich wachten. Dit vraagt om een actieve aanpak van de gemeente: de wijkaanpak Oosterboer.


In 2021 heeft Rosegaar | Verbinders van mens & ruimte het eerste verkennende participatietraject verzorgd voor de wijkaanpak. Met behulp van diverse participatiemethoden (zoals online sessies, een peiling, het inzetten van een haringkar en invulboekjes voor kinderen) is opgehaald wat inwoners graag terug willen zien in de wijkaanpak.